Pages

Światowy dzień hydraulika 2017Jak co roku SFA w ramach Światowego Dnia Hydraulika włącza się w pomoc poprawy warunków sanitarnych dla najbardziej potrzebujących. Tym razem zdecydowaliśmy się wesprzeć akcje mającą na celu m.in. polepszenie dostępu do wody pitnej w wiosce Gbatope w Togo.

W 2016 roku tylko 12% Togijczyków miało dostęp do jakichkolwiek urządzeń sanitarnych. Wieś Gbatope posiadała jedynie 5 studni z czystą wodą i tylko 2 publiczne toalety z pełnym wyposażeniem sanitarnym. Jest to zatrważająca liczba biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców których do końca zeszłego roku było 5 542. SFA zdecydowało się im pomóc i wspólnie z francuską fundacją "Stowarzyszenie Hydraulików bez granic" stworzyło projekt mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców wioski. W ramach projektu zdecydowaliśmy się na stworzenie dodatkowych 7 studni z dostępem do czystej wody oraz na wybudowanie 4 publicznych toalet, w pełni wyposażonych w niezbędny sprzęt sanitarny. Poza tym przeprowadziliśmy szereg szkoleń dla miejscowej ludności w zakresie higieny, zdrowia, zanieczyszczenia wody i uświadamianie im zagrożeń, które wynikają z braku dbania o należytą higienę.


Dlaczego Światowy Dzień Hydraulika jest taki ważny?

Według Światowej Organizacji Zdrowia ok. 1,1 miliarda ludzi nie ma dostępu do czystej wody, 2,6 miliarda ludzi nie ma możliwości skorzystania z podstawowych warunków sanitarnych, a 3,1 miliona dzieci umiera każdego roku z powodu chorób związanych z zanieczyszczoną wodą.


W związku z tymi zatrważającymi statystykami w 1990 roku Światowa Rada Sanitarna razem ze Światową Organizacją Zdrowia stworzyła Światowy Dzień Hydraulika obchodzony 11 marca każdego roku, w celu podkreślenia jak dużą rolę ogrywa w dzisiejszym świecie zapewnienie poprawnych warunków sanitarnych.


 


Od kilku lat, firma SFA - światowy lider w branży pomp i pomporozdrabniaczy, angażuje znaczne środki w celu poprawy warunków sanitarnych na świecie. SFA organizuje i uczestniczy w szkoleniach z zakresu edukacji i zwiększenia świadomości wśród rodziców i dzieci o znaczeniu higieny i poprawnych warunkach sanitarnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz